Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych w następujących sprawach m. in.:

1. Obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie opinii prawnych i konsultacje prawne w zakresie bieżących spraw przedsiębiorstw
 • opracowywanie projektów aktów prawnych w tym: umów, porozumień, ugód, listów intencyjnych, uchwał, regulaminów i zarządzeń
 • udział w negocjacjach kontraktów, ugód i porozumień,
 • obsługa w zakresie spraw pracowniczych i prawa pracy,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, urzędami i innymi organami,
 • windykacja należności handlowych,
 • optymalizacja ciężarów publicznoprawnych działania przedsiębiorstw,
 • rejestracja spółek prawa handlowego, przygotowywanie dokumentów z tym związanych
 • sporządzanie projektów uchwał organów spółek i spółdzielni, umów i statutów spółek, spółdzielni i stowarzyszeń,
 • przekształcanie podmiotów gospodarczych,
 • łączenie i podział spółek kapitałowych,
2. Prawo cywilne
 • odszkodowania w tym za błędy lekarskie, wypadki, za niesłuszne skazanie,
 • ochrona dóbr osobistych
 • analiza i sporządzanie umów
 • sprawy dotyczące nieruchomości
 • sprawy dotyczące służebności i hipotek
3. Prawo rodzinne i osobowe
 • rozwód, separacja
 • alimenty
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
 • władza rodzicielska
 • podział majątku dorobkowego
 • unieważnienie małżeństwa
 • przysposobienie
 • ubezwłasnowolnienie
4. Sprawy z zakresu prawa spadkowego
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku
 • wyjawienie, obalenie testamentu
5. Obrót nieruchomościami
 • sprawy własnościowe
 • naruszenie posiadania
 • zasiedzenie
 • ustanowienie drogi koniecznej
 • zniesienie współwłasności
 • zmiana wysokości opłat za użytkowanie wieczyste
 • umowy developerskie
6. Prawo pracy
 • przywrócenie do pracy
 • odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umów o pracę
 • opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji
 • mobbing
7. Sprawy karne i karne skarbowe
 • świadczenie obrony w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • przygotowanie pism procesowych i wniosków dowodowych
 • sporządzanie apelacji i kasacji
8. Prawo administracyjne, sądowo administracyjne i podatkowe
 • audyty podatkowe przedsiębiorstw,
 • reprezentacja klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
 • odszkodowania
 • pozwolenie na budowę
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 • pozwolenie na pracę

Copyrights © Katarzyna Kekenmejster Adwokat

projekt: playstop.pl / SYSTEM: EVSMASH.COM

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!