Warunki wynagrodzenia są ustalane indywidualnie z Klientem w sposób uwzględniający:

  • niezbędny nakład pracy,
  • konieczność świadczenia usług na najwyższym poziomie.

W zależności od typu sprawy, wynagrodzenie ustalane jest w formie ryczałtowej – obejmującej całość wynagrodzenia z tytułu prowadzenia danej sprawy- lub uzależnionej od nakładu pracy – tj. według stawek godzinowych lub w przypadku spraw sądowych ilości rozpraw.

Formy te mogą być również modyfikowane, w zależności od indywidualnych ustaleń pomiędzy kancelarią a Klientem.

W postępowaniach dotyczących określonego typu spraw, możliwe jest ustalenie dodatkowej płatności opartej na formule wynagrodzenia od sukcesu. W takim przypadku część wynagrodzenia Kancelarii staje się należna jedynie w przypadku osiągnięcia pozytywnego skutku i jest obliczana jako procent korzyści majątkowej Klienta wynikającej z przeprowadzonej sprawy.

Copyrights © Katarzyna Kekenmejster Adwokat

projekt: playstop.pl / SYSTEM: EVSMASH.COM

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!